Πιστοποιητικά

Η εταιρεία έχει περάσει την πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9000, 1994, 2000, 2008, πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001 - 2004 και πιστοποίηση συστήματος υγείας και ασφάλειας OHSAS18001 - 2007, αυτο-σχεδιασμένοι και ανεπτυγμένοι σωλήνες PEX, βαλβίδες σφαιρών και βαλβίδες γωνίας παράγονται σε χώρες της Βόρειας Αμερικής και περιοχές NSF, CSA, UPC, UL και άλλων προϊόντων. Πιστοποίηση προϊόντος.

CE
CE

CE
CSA

CE
ISO9001

CE
ISO14001

CE
NSF

CE
OHSAS18001

CE
UL

CE
UPC

CE
UPC

CE
UPC

CE
UPC